Karriereveier for lærere

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.6

  • Det skal opprettes flere karriereveier for lærere. Det er viktig at de nye karriereveiene vektlegger både teoretisk og praktisk kunnskap.