Karakterer i orden og adferd

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.10

  • Karakteren i orden og atferd gir ikke et helhetlig bilde av eleven. Derfor skal eleven i tillegg til karakteren få en skriftlig redegjørelse for vurderingsgrunnlaget i orden og atferd ved slutten av hver termin ved eventuell nedsettelse av karakteren
  • Det bør være to separate karakterer for orden og atferd fordi de representerer to vidt forskjellige aspekter ved elevens oppførsel.
  • Både elever og lærere skal ha en grundig orientering som forklarer praksis for hva som påvirker ordens- og atferdskarakterene til den enkelte elev.