Karakterer i grunnskolen

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.11

  • Det skal ikke gis karakterer i noen fag i barneskolen, men heller skriftlig og muntlig vurdering slik at elever i barneskolen blir kjent med vurderinger.
  • Det skal gis tallkarakter i ungdomsskolen før vitnemålet i kombinasjon med en skriftlig tilbakemeldinger, samt grad av måloppnåelse på læringsmål (lav, middels og høy).