Internett i skolen

Alle skoler skal bruke elektroniske måter å kommunisere på for å gjøre det enklere for elever å disponere sin egen skolehverdag.

Elevorganisasjonen mener at:

E.3.2

  • Det skal være bredbånd av høy kvalitet ved alle skoler.
  • En styrket skolering i elektroniske kommunikasjonsmidler, og økt fokus på personvern i tilknytning til disse, er en forutsetning for at systemene skal fungere på en hensiktsmessig måte.
  • Bruk av internett til innleveringer og lignende blir mer og mer utbredt, men ikke alle har internett eller datamaskin hjemme. Det er en forutsetning at dette ikke forhindrer elevens skolearbeid og mulighet til å følge undervisningen.
  • Det skal ikke foregå overvåking av internettnettverket på skolen.

C.3.2

  • Biblioteket bør ha datamaskiner med internettilgang tilstrekkelig nok for én klasse

E.3.6

  • Elever og lærere skal lære å bli trygge nettbrukere.
  • Elever og lærere skal få god og relevant undervisning i hvordan man oppfører seg på internett.