Internasjonale undersøkelser

Elevorganisasjonen mener at:

A.5.6

  • Internasjonale undersøkelser er positivt for å sette skolen på dagsorden i et internasjonalt perspektiv.
  • Det er viktig at ikke enkeltområder i undersøkelsen fører til en manglende helhetlig forståelse i debatten om skolesystemet.
  • Forberedelse til undersøkelsene skal ikke gå utover undervisning og kompetansemål.