Inntaksordning

Mange utdanninger i dag har fått en kunstig høy snittkarakter for inntak. Kombinert med de få studieplassene, er det derfor for få som kommer inn.

Elevorganisasjonen mener at:

A.1.2

  • Inntaksordning skal bestemmes lokalt. Det finnes ingen nasjonal fasit for inntaksordning.
  • Elever i et fullført VG1-løp må ha fortrinnsrett ved innsøking til VG2-løpet på linjer med få elevplasser.
  • Det må innføres opptaksprøver, motivasjonsbrev og/eller intervju, slik at kompetente elever som ikke nødvendigvis tilfredsstiller karakterkravene, også skal kunne komme inn på disse utdanningene.
  • Det skal ikke være nødvendig å måtte ta opp videregående fag flere ganger for å ha sjanse for å komme inn på disse utdanningene.
  • Man skal vekte karakterene fra videregående opplæring etter relevans for aktuelt studium på universitets-/høyskolenivå.