Heldagsprøveperioden

I heldagsprøveperioden blir lærere skyldig mange timer.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.5

  • Det bør åpnes for en mulighet for eleven til å få ekstra undervisning i fagene den skal opp til, slik at eleven er bedre utrustet før prøvene.
  • Heldagsprøver skal gjennomføres på skoledager.
  • Det skal avholdes forberedelsesdager i avgangsfag heldagsprøver avholdes i.