Gudstjenester i skolen

Elevorganisasjonen mener at:

D.2.8

  • Forkynning av religiøst budskap skal ikke skje i skolens regi.
  • Det er urimelig at skolen arrangerer skolegudstjenester, uavhengig om de er frivillige eller obligatoriske.
  • Skolen skal legge til rette for at elever skal få praktisere sin religion i skoletiden.
  • Skoler skal åpne for at elever kan introduseres for andre tros- og livssynssamfunn ved overværing av ulike religiøse samlinger på lik linje som kristne gudstjenester.