Gratisprinsippet

Den norske skolen skal være gratis. For å sikre at alle elever skal ha lik mulighet til en videregående opplæring, kan det ikke være egenbetalinger for elevene.

Elevorganisasjonen mener at:

  • For å sikre at alle elever skal ha lik mulighet til en videregående opplæring, kan det ikke være egenbetalinger for elevene.
  • Alle kostnader til læremidler skal dekkes gjennom et eget rammetilskudd til fylkeskommunen.
  • Det er uheldig at elever må bruke utstyrsstipendet fra fylkeskommunen til leie av datamaskin for skolebruk.
  • Læremidler skal foreligge i alle fag til skolestart.
  • Får man ikke læremidler i tide og dette går utover undervisningen, skal eleven kreve undervisning til man har tatt igjen tapt undervisning.
  • Elever skal ha tilgang på oppdaterte og samtidsrelevante læringsmidler.