Globalt perspektiv

Skolen har et ansvar for å skape bevissthet og forståelse for globale utfordringer, og å gjøre elever i stand til å ta et standpunkt i møte med større problemstillinger.  Det er viktig både for å forstå verden og for å endre den, og her er ungdommen i stor grad en ubrukt ressurs.

Internasjonalisert undervisning som belyser historie, likheter og ulikheter i verden er svært viktig. Solidaritet er produktet av forståelse og respekt, noe som er skolens ansvar å sikre hos elevene.

Land i den industrialiserte del av verden har en lang tradisjon for, og stor utbredelse av, gode utdanningstilbud som er tilgjengelig for alle.  Ressurssterke og industrialiserte land har et felles ansvar for å bidra til et bedre og mer tilgjengelig utdanningstilbud i utviklingsland.

Elevorganisasjonen mener at:

A.5.2

  • Skolen har et ansvar for å skape bevissthet og forståelse for globale utfordringer, og gi elever muligheten til å ta et standpunkt i møte med større problemstillinger.
  • Det er viktig å lære om internasjonale og regionale aktører for å forstå hvordan verden styres og hvordan man skal håndtere globale utfordringer.
  • Undervisningen må fokusere på ungdom og ungdoms rolle, både hjemme og i verden.
  • Ungdom må i større grad inkluderes i utviklings- og informasjonsarbeid.