Gjennomgående fokus på læreplanmål

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.3

  • Læreren skal i større grad tydeliggjøre hva av pensum og hvilke læreplanmål man jobber med.
  • Lærerne skal i oppstarten av faget sørge for at elevene og lærlingene har et godt innblikk av hva som forventes i de ulike læreplanmålene.