Fysiske arbeidsforhold

Elevorganisasjonen mener at:

C.2.2

 • Elever skal ha et arbeidsmiljø som fremmer læring, helse, trivsel og sikkerhet.
 • Skolebygningene skal være utrustet med moderne og lett tilgjengelig utstyr til opplæringen.
 • Sanitærprodukter skal være lett tilgjengelig på skolen og tilbys gratis.
 • Når nye skoler bygges og eksisterende skolebygg rehabiliteres, må prinsippene fastlagt i lov og læreplan ligge til grunn.
 • Elever skal ha en skole som reelt tilpasser seg den enkelte elevs behov og forutsetninger. Om punktet ikke følges, skal stedet stenges og en midlertidig løsning tre i kraft etter kort tid. Samtidig skal planlegging av en ny endelig løsning starte. Alle de berørte skal informeres av skolens ledelse om hva som blir gjort.
 • Alle skoler skal ha en hjertestarter i umiddelbar nærhet til elevene.
 • For å få elevene på skolen trygge på bruken av en hjertestarter bør det være opplæring i dette og i generell førstehjelp.
 • Nye skoleanlegg skal utformes i samarbeid med relevante aktører, blant dem elever og lærere.
 • Skolebygget skal gi rom for ulike idretts- og fritidsaktiviteter og velferdstiltak for elevene.
 • Elevene skal disponere lokaler i skolen til arbeid med elevråd og annet. Lærernes arbeidsplasser skal lokaliseres i arbeidsenheten, slik at elevene og lærerne hele tiden kan komme i kontakt med hverandre.
 • Ved utbyggelse av skoler hvor man går for en åpen løsning, eksempelvis baseskole, skal det være en nærliggende skole med et annet pedagogisk alternativ spesielt for elever med konsentrasjonsvansker og/eller andre vansker som utfordrer læringsprosessen.