Frihet i valg av kilder og læringsmetoder

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.2 og D.2.13

  • Elevene skal selv kunne velge hvilke arbeidsmetoder og læringsarenaer, som er best egnet for å nå de ulike målene i læreplanene.
  • Skolene skal anbefale læremidler for å veilede elevene.
  • Elever med særskilte behov skal følges opp på en riktig måte, slik at eleven kan bestå eksamen på lik linje med andre elevene.
  • Skolebøker fornyes hvert femte år eller tidligere ved nødvendighet.