Forskning i skolen

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det må i større grad forskes på områder der man mangler tall og forståelse på hvorfor skolen er slik den er.
  • Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen bør avdekke alle sider ved situasjonen til den norske skolen sett av elevenes øyne, uten at det går på bekostning av personvernet til hver enkelt elev og lærling.