Fornyede læreplaner

Den norske skolen står bom stille i et samfunn som spurter inn i fremtiden. Læreplanene kan ikke være de samme i dag, som de var for fem år siden - de må fornyes. Norske elever må ha mulighet til å lære i dybden i stedet for kun ha tid til overflatelæring. For at dette skal være mulig må det kuttes i antall kompetansemål.

Elevorganisasjonen mener at:

D.2.2

  • Læreplanene skal legge til rette for at elevene kan gå i dybden i fagene.
  • Læreplanene skal gi rom for elevmedvirkning i alle fag.
  • Læreplanene skal inneholde fag som sørger for sosial utvikling, medmenneskelighet og personlig økonomistyring.
  • Overflødige kompetansemål skal kuttes fra læreplanene.