Formell rett til representasjon

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.5

  • Alle fylkeskommunale og kommunale organ for utdanning må ha elevrepresentasjon.
  • Elevrepresentantene skal velges av elevrådene i fylket eller kommunen.
  • Elevrepresentantene skal ha tale-, forslags- og stemmerett.
  • Det er viktig med samarbeid mellom disse organene og Elevorganisasjonen.
  • Elevorganisasjonen skal ha møte- og talerett i alle offentlige organer med dirkete myndighet over skolepolitikken.