Føring av anmerkninger

Elevorganisasjonen mener at:

C.3.5

  • Læreren må gi eleven skriftlig begrunnelse på hvorfor han/hun får anmerkning. Her skal det stå om dette er en atferds- eller ordensanmerkning.
  • Det skal ikke kunne gis anmerkning med mindre den utførte handlingen bryter med en regelen i gjeldende ordensreglement ved skolen.
  • Læreren skal også klart og tydelig si ifra om anmerkningen muntlig. Dette skal skje før den blir gitt, med forklaring.