Forebygging av selvmord

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom. Vi får altfor lite informasjon og altfor dårlig opplæring gjennom skolen om hvordan vi skal håndtere situasjoner der vi opplever eller oppfatter at en vi kjenner eller vet om, er suicidal. En standard måte vi blir undervist om suicidalitet er at læreren snakker rundt temaet og forteller at det er viktig at vi snakker med voksne og melder ifra, og at tegnene du skal se etter er depresjon og kutting. Det vi vet, er at en suicidal person kan ha helt andre tegn, symptomer eller reaksjoner, som senere fører til å bli suicidal.

Lærerne innehar ikke nok kunnskap til å kunne fortelle godt nok om temaet, og dermed er det viktig at lærerne får en bedre grunnkunnskap rundt temaet suicidalitet, slik at ungdom kan håndtere slike situasjoner bedre.

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.14

  • Det skal innføres et eget fag for lærerutdanningen om psykisk helse, slik at de på best mulig måte kan veilede, fortelle og undervise elevene om hva de skal gjøre i slike situasjoner.
  • Lærere skal minst en gang i året fortelle om psykisk helse og suicidalitet, tegnene på en suicidal person og hvordan de skal gi beskjed eller varsle ansatte ved skolen, eventuelt andre.