Flerårsstrategier

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.10

  • Planer og strategier som går over flere år kan være et godt verktøy for utdanningsavdelingene ved kommunen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Elever skal være representert i utarbeidelsen av disse.
  • Alle elever og lærlinger skal sikres reell tilpasset opplæring gjennom økt elevmedvirkning.
  • Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elev.
  • Det er en forutsetning at elever får god opplæring og innsikt i ulike læringsstrategier, slik at de i størst mulig grad kan delta i tilpasningen av opplæringen, og få mest mulig ut av sin opplæring. Det er en selvfølge at skolen skal fremme idéen om at en skal vite hvordan en lærer, og derfor må læringskompetanse få større fokus både blant elever og lærere.