Finansiering av digitale læremidler

Dagens innkjøpsordninger stimulerer ikke til at skoler skal investere i digitale læremidler. For å få til en omstilling i klasserommet må forholdene ligge til rette for at skoler skal kjøpe digitale læremidler. Ser man til Danmark finner man en løsning som gir skolene 50% avslag på digitale læremidler over analoge. Norge må også ta i bruk en slik, eller tilsvarende, løsning.

Elevorganisasjonen mener at:

E.3.4

  • Staten skal sette av egne midler øremerket til satsing på digitale læremidler.