Filosofiske dialoger i klasserommet

Filosofiske dialoger i klasserommet har vist seg å ha gode ringvirkninger for ferdigheter i fag som norsk, andre språkfag og matematikk.

Elevorganisasjonen mener at:

D.2.5

  • Filosofiske dialoger og oppfordringer til kritisk og selvstendig tenkning er et nødvendig hjelpemiddel for å få gode faglige resultater i skolen.