Fellesfag på yrkesfag

Elevorganisasjonen mener at:

  • Fellesfagene må yrkesrettes gjennom endringer i læreplanen, og være tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram.