Fasiliteter til bruk utenfor undervisning

Skolen skal tilrettelegge for muligheten til å bruke skolens gymlokaler utenfor undervisningstiden, for å fremme fysisk aktivitet og det psykososiale skolemiljøet.

Elevorganisasjonen mener at:

E.2.5

  • Skolen skal gjøre det mulig for elevene å bruke skolens lokaler og utstyr til møter, skolearbeid og elevaktivitet etter endt skoledag.