Fagvalg

Elevenes mulighet til å velge fag er en viktig del av tilpasset opplæring. Elever bør i større grad enn i dag kunne velge hvilke fag de skal ha.

Elevorganisasjonen mener at:

D.2.1

  • Skolen skal tilby fag som legger til rette for elever som vil fordype seg i et fagområde, og for elever som ønsker å besøke flere fagfelt.
  • Fag på skolen bør være lagt opp på en måte som gjør dem relevante for hverandre.
  • Antall timer programfag for elever ved studieforberedende linjer skal økes og prioriteres over fellesfag.
  • Det skal innføres valgfrie innføringsfag i videregående skole, der elever som ønsker det skal kunne ta igjen fag fra ungdomsskolen.
  • Det skal innføres flere valgfrie fag i videregående opplæring.