Fagspesialiserte skoler

Elevorganisasjonen mener at:

D.2.19

  • Skoler som en helhet kan spesialisere seg innenfor fagfelt som for eksempel idrett, realfag, kreative fag eller diverse yrkesfag.