Fagfornyelsen

Våre prioriteringer i arbeidet med fagfornyelsen er at den fører til færre kompetansemål, slik at det blir rom til dybdelæring. Livsmestringstema som personlig økonomi, psykisk helse og seksualitetsundervisning burde også ha plass i de nye fagene. Vurderingssystemet burde naturligvis også være noe som settes under lupen – i likhet med resten av innholdet i skolen.

Elevorganisasjonen mener at:

D.1.2

  • Læreplanene skal legge til rette for at elevene kan gå i dybden i fagene.
  • Læreplanene skal gi rom for elevmedvirkning i alle fag.
  • Lærerplanene skal inneholde fag som sørger for sosial utvikling, medmenneskelighet og personlig økonomistyring.
  • Overflødige kompetansemål skal kuttes fra læreplanene.