Evaluering av undervisningen

Elevorganisasjonen mener at:

E.2.1

  • Hvert år skal det gjennomføres en evaluering av lærerens kompetanse og kvaliteten på undervisningen. Dersom kvaliteten ikke er tilstrekkelig, skal læreren få etterutdanning.
  • Elevene skal i enda større grad ha muligheten til å evaluere sine lærere, og slik kunne påvirke kvaliteten på undervisningen.