Etterutdanning

Det er et sterkt behov for større satsing på etterutdanning av lærere, faglig så vel som pedagogisk. Dette er en grunnleggende forutsetning for å få bedret undervisning i den norske skolen.

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.10

  • Lærerne må med jevne mellomrom oppdatere sin kompetanse innenfor pedagogikk og sine fagområder, samt ny teknologi.
  • Lærerne skal ha mulighet til å ta fullt lønnet friår for etterutdanning.
  • Alle veiledere i bedrift skal ha gjennomført et obligatorisk kurs før de ansettes som veiledere.
  • Etterutdanningen skal være fullfinansiert av staten.