Elevers personvern

I en stadig mer digitalisert skole er det viktig at elever beholder kontroll over egen data og at deres personvern ikke blir brutt.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Elever skal selv velge hvilke data de deler med lærere i digitale læremidler.
  • Elever skal ha mer innsyn i hvilke data som deles og eventuelt hvorfor.
  • Elever skal få mer kunnskap om digitalt personvern og rettigheter rundt personlige data.