Elever med særskilt høyt læringspotensial

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.6

  • Alle elever som ønsker flere faglige utfordringer, skal sikres dette.
  • Forsering skal være et lett tilgjengelig konsept som elever med særskilt høyt læringspotensial blir godt informert om.
  • Elever i den videregående skolen få muligheten til å ta fag på høyskole- og universitetsnivå, samtidig som tilhørigheten til elevens ordinære klasse beholdes. Det skal åpnes for at elever kan ta fag som bygger på hverandre på ett år.
  • Den geografiske spredningen på tilbudsstrukturen av fagene må være desentralisert.
  • Elever i ungdomsskolen skal få muligheten til å ta fag på den videregående skolen, samtidig som tilhørigheten til elevens ordinære klasse beholdes