Elevdemokrati

Elevenes innflytelse over egen skolehverdag er en forutsetning for skoledemokratiet og for bevisste, motiverte og aktive elever.

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.1

  • Elever må sikres rett til å påvirke egen skolehverdag.
  • Skolene må legge til rette for medvirkning fra elevene på en god og bevisst måte.
  • Ved skolestart skal elevene få en grundig opplæring i hvordan de kan påvirke både administrative og pedagogiske avgjørelser.
  • Det trengs en avtale som fastslår plikter og ansvar i samarbeidet mellom elevråd og ledelsen på den enkelte skole.
  • Alle relevante saker som har betydning for eleven på skolen skal innom elevrådet før en endelig avgjørelse tas, og elevrådets meninger skal bli vektlagt i stor grad.
  • Skoleeier skal følge tett opp skolens arbeid med elevmedvirkning, og melde videre til statsforvalter ved dårlig praksis.