Elevdemokrati på ungdomsskolen

Elevorganisasjonen mener at: 

G.1.1

  • Det skal eksistere en avtale om rettigheter og plikter mellom skoleledelsen og elevrådet på ungdomsskolen, tilsvarende Hovedavtalen for arbeidslivet.
  • Elevrådskontakt og skoleledelsen har et særskilt ansvar for å hjelpe elevråd å ha påvirkning på alle saker som er relevante for dem.
  • Elevråd på ungdomsskolen må sikres midler for å kunne driftes selvstendig.
  • Elevråd på ungdomsskolen må sikres finansiering av deltagelse i en elevorganisasjon, utenfor elevrådets egne midler.
  • Elevdemokratiet på ungdomsskolen må sikres.
  • Ledelsen har en plikt til å høre på elevene.
  • Elevrådsrepresentanter i ungdomsskolen skal bli valgt på en demokratisk måte.
  • Elever i ungdomsskolen skal ha en rett til å være representert i alle relevante utvalg og komiteer i skolen.
  • Politisk fravær skal føres på lik linje som i videregående opplæring.