Elev-, lærling og mobbeombud

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.11

  • Alle fylkeskommuner skal ha et mobbeombud.
  • Mobbeombudet skal jobbe med å forebygge mobbing, og bistå skoler og elever hvor skolen ikke evner å få slutt på mobbingen.
  • Mobbeombudet skal ha muligheten til å ilegge skolen bøter hvis mobbingen ikke blir fulgt opp på tilstrekkelig måte.
  • Mobbeombudet skal rådføre og skolere beredskapsteamene i deres arbeid.
  • Det skal opprettes mobbeombud i alle kommuner, som skal være tilgjengelig for grunnskoler.

C.1.12

  • Alle fylkeskommuner skal ha et ombud for elever og lærlinger, i tillegg til et for mobbing.
  • Ombudet skal blant annet bevisstgjøre elever og lærlinger om deres rettigheter, og bistå i klagesaker.
  • Ombudet skal også drive skolering av elever og elevråd.
  • Det skal finnes et elevombud for elever i grunnskolen.