Eksamen

Dagens system for underveis- og sluttvurdering er ikke tilfredsstillende. Dagens eksamensordning og praksis for fastsetting av standpunktkarakterer beskytter ikke elevenes rettssikkerhet i tilstrekkelig grad, og gir grobunn for forskjellig praksis rundt setting av karakterer på skolene.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.3

 • Dagens eksamensordning må fjernes. Det må innføres et nytt vurderingssystem som ivaretar elevenes rettssikkerhet, gir elevene en vurdering som fremmer læring, setter et skarpere skille mellom underveis- og sluttvurdering, samt sikrer en lik og rettferdig karaktersetting på alle skoler.
 • Trekkordningen for eksamen i VG1 skal fjernes.
 • Det nye vurderingssystemet/eksamensformen som innføres skal være mer forutsigbar enn det dagens eksamensform er.
 • Elevene skal være mer klar over, og forberedte på, hva de går til.
 • Eksamen skal være likt for alle. Det skal ikke være slik at noen ender opp med flere eksamenskarakterer på vitnemålet enn andre.
 • Hver enkelt studie har oppsatte eksamensfag som er relevante.

B.4.4

Alle tilegner seg kunnskap på ulik måte, og alle får ikke vist frem kunnskapen sin på samme måte

 • Det er derfor positivt at man prøver ut nye vurderingsformer for eksamen, for eksempel med lengre forberedelsestid og tilgang til hjelpemidler ved muntlig eksamen
 • Det er viktig at utprøvningen skjer i samarbeid med elevene og lærlingene.
 • Det skal være valgfritt om eleven vil gjennomføre skriftlig eksamen digitalt, ved bruk av tekstbehandlingsprogram, eller for hånd. Denne ordningen skal gjelde for alle elever.
 • Hver enkelt elev skal få lov til å velge sin eksamensform.
 • Elever skal gis god informasjon om mulige eksamensmodeller. Elever skal gis mulighet til prøveeksamen i mulige eksamensmodeller i god tid før eksamen.
 • Perioden med eksamener skal være over før russetiden.
 • Det skal være tillatt å høre musikk som man har lastet ned på forhånd under skriftlig eksamen.

B.4.7

 • Eksamen skal vurderes anonymt.
 • Sensorene under muntlig eksamen skal være eksterne, og faglærer skal ikke ta del i vurderingen.