Dokumentasjon i vurderingen

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.12

  • Elever i videregående opplæring og i ungdomsskolen skal få et tilbud om gjennomgående dokumentasjon i skoleløpet.
  • Gjennomgående dokumentasjon innebærer at praktisk arbeid i skolen skal dokumenteres løpende.
  • Om lærlingen ikke oppnår fag/svennebrev, kan dokumentasjonen vurderes og sammenfattes til et kompetansebevis.
  • Skoleeier skal ha en tilretteleggingsplikt i for gjennomgående dokumentasjon, og gi elevene tilstrekkelig med verktøy og oppfølging i arbeidet med dokumentasjon.