Digitalisering av trykksaker

Dagens opplæringsmodell med papirbøker er foreldet og i større grad mer miljøfiendtlig enn digitaliserte løsninger.

Elevorganisasjonen mener at:

E.3.3

  • Alle læremidler må på sikt digitaliseres. Elever skal fortsatt kunne få papirversjoner av undervisningsmaterialet dersom de ønsker det.
  • Alle elever skal ha tilgang til oppdaterte digitale læremidler.