Digitalisering av skolen

Skole-Norge skal moderniseres og digitaliseres. Læremidler og annet undervisningsmateriale skal gjøres digitalt tilgjengelig.

Elevorganisasjonen mener at:

E.3.1

  • Digitale verktøy, som nettbrett, dataspill og andre interaktive medier, er et godt pedagogisk virkemiddel.
  • Alle skoler skal ha et godt utbygd IKT-tilbud med en datamaskin til hver elev med oppdatert programvare, maskinvare og sikkerhetstiltak.
  • Lærernes IKT-kompetanse skal styrkes, og IKT-tilbudet skal væretilgjengelig for alle elever i løpet av skolehverdagen.(p)Kompetansen i bruk av digitale hjelpemidler skal styrkes gjennom regelmessig etter- og videreutdanning, og skal innbefatte alle lærere og annet personell.
  • Det skal være muligheter for å bruke elevens personlige datamaskin på skolen på lik linje som en skole-PC.
  • Bruken av IKT i skolen bør regelmessig evalueres og det bør vurderes hvordan og i hvilken grad IKT skal anvendes på hver enkelt skole.
  • Det må utarbeides retningslinjer for bruk av datamaskin i alle situasjoner der elever allerede bruker datamaskin. Dette favner om, men er ikke begrenset til, gjennomføring av eksamen, forhindring av juks og hvordan man skal forholde seg til bruk av ikke-pedagogiske dataprogram.
  • Ved reparasjon og lignende av elevens datamaskin skal skolen tilby en midlertidig erstatningsmaskin.
  • I stedet for å stille seg kritisk til bruk av ukonvensjonell teknologi som mobiltelefoner og nettbrett med tiltak som mobilhotell, bør skolen heller iverksette disse verktøyene for å utvikle nye og innovative læringsmetoder.
  • Det er behov for et digitalt lærerløft som sikrer alle lærere og lærerstudenter digital-pedagogisk-kompetanse.