Digitale læremidler på elevens hovedmål

Elevorganisasjonen mener at:

E.3.4

  • Språkkravene til læremiddel i opplæringsloven må spesifiseres slik at det er tydeligere at de dekker digitale læremiddel.
  • Det er et nasjonalt ansvar å sikre at læremidlene kommer på både nynorsk og bokmål, og kontorstøtteprogram skal ha minst like strenge språkkrav som læremiddel.
  • En digital skole skal være en skole med like godt tilbud for både nynorsk- og bokmålselever.