Beredskapsteam

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.8

  • Det skal etableres et beredskapsteam for mobbing i alle kommuner.
  • Beredskapssystemet har som formål å forebygge mobbing på et lokalt nivå og sikre at kommunen har gode strategier for å håndtere mobbesaker.