Bærekraftige skolehverdager

For å oppnå en bærekraftig skolehverdag i dagens samfunn gjenstår det en rekke tiltak på veien. Dette er en skole som alltid tenker på miljøets beste ved alle avgjørelser.

Elevorganisasjonen mener at:

C.2.7

  • Alle skoler skal nedsette et tiltak for energiøkonomisering.
  • Alle skoler skal prøve å gjenvinne mest mulig.
  • Skoler skal gjennom digitalisering redusere bruken av papir og printer.
  • Skolen skal resirkulere matavfall, papir og andre mulige resirkulerbare materialer.
  • Det burde legges vekt på å reparere ting i arbeidslivsfag og i kunst og håndverk.