Arbeidslivfaget

Elevorganisasjonen mener at:

G.1.3

  • Arbeidslivsfag skal være et tilbud på alle ungdomsskoler i alle kommuner.
  • Ungdomsskolen må i større grad vektlegge praktisk opplæring.