Ansettelse av lærere

Elevorganisasjonen mener at:

E.1.8

  • Elevorganisasjonen stiller seg kritisk til ansettelse av lærere uten formell, godkjent lærerutdanning.
  • Alle elever har rett på en lærer med riktig kompetanse for undervisningen.