Alternative modeller

Elevorganisasjonen mener at:

D.2.16

  • Det må nedsettes en gruppe for å utrede ulike løp i fag- og yrkesopplæringen, som alternativer til ordinært løp.
  • Valgfrihet innenfor studieløpene må være premisset for de alternative løpene.