Aktivitetsdager

Elevorganisasjonen mener at:

B.3.6

  • Det skal tilbys minst to aktivitetsdager i skoleåret på skoler.
  • Skolens elever skal aktivt ta del i å arrangere aktivitetsdagene