Politikk fra A til Å

Elevorganisasjonen har politikk på mye forskjellig innen skole og opplæring. På landsmøtet vårt Elevtinget vedtok vi ny politikk. Her vil du finne oversikt over alt vi har politikk på!

Politikk fra A til Å er for øyeblikket under utvikling.

Mer politikk

Mellom to Elevting kan Landsstyret vedta ny og utfyllende politikk, så lenge det ikke går imot det Elevtinget har vedtatt. Her finner du politikk Landsstyret har vedtatt.

Liedutvalgets hovedinnstilling - Vedtatt på periodens 4. ordinære landsstyremøte.
Liedutvalget er et utvalg som ble oppnevnt i 2017, og som har hatt som hovedoppgave å se på strukturer i videregående opplæring. Den 17. desember 2019 lanserte de sin hovedinnstilling. som foreslår mange store endringer i videregående opplæring. Mye av det de foreslår har vi alt politikk på. Her er våre standpunkt på de delene av rapporten vi ikke hadde politikk på fra før:

 • Elevorganisasjonen mener at dagens ordning med tilleggspoeng for
  realfagene skal avvikles.
 • Elevorganisasjonen mener at kryssordningen og påbyggsordningene skal ivaretas.
 • Elevorganisasjonen støtter en ordning med innføringsfag for elever med manglende kompetanse etter ungdomsskolen, men mener at denne ordningen må være valgfri.
 • Elevorganisasjonen mener at elevene skal ha en rett til å gjennomføre videregående med yrkes- og/eller studiekompetanse.
 • Elevorganisasjonen støtter opprettelsen av nye utdanningsprogrammer innen det studieforberedende utdanningsløpet.
 • Elevorganisasjonen støtter endringene i fagstruktur som utvalget foreslår på studieforberedende utdanningsløp.
 • Elevorganisasjonen støtter at fag moduleres der det faller naturlig.
 • Elevorganisasjonen vil jobbe for en utvidet påbyggsordning med mulighet for to-årig påbygg og ett-årig påbygg.
 • Elevorganisasjonen støtter innføring av valgfrie språkfag i yrkesfag hvor dette er relevant.
 • Elevorganisasjonen skal jobbe for opprettelse av flere linjer som gir generell studiekompetanse hvor etter endt vg3 er det også mulighet for å gå i lære og ta fagbrev.

Digitalisering av læremidler - Vedtatt på periodens 4. ordinære landsstyremøte.
Elevorganisasjonen mener at skolehverdahen må moderniseres og digitaliseres. Læremidler og annet undervisningsmateriale burde gjøres digitalt tilgjengelig, og man må i større grad benytte seg av mulighetene dagens teknologi legger til rette for læringen. Men digitalisering av skolen må ikke forveksles med å lese det samme stoffet på et nettbrett, istedenfor fra en bok.

FriDA er et prosjekt i startfasen som skal bidra til økt digitalisering i grunnskolen. Det synets vi er flott, men vi er redd for at dette bare blir et alternativ til å lese stoffet i lærebøker, og at kommuner kommer til å unnskylde seg med at de har dialogisert undervisningen sin.

 • Elevorganisasjonen stiller seg kritiske til opprettelsen av FriDA

Stortingsmelding om tidlig innsats - Vedtatt på periodens 3. ordinære landsstyremøte
Regjeringen foreslo gjennom denne stortingsmeldingen forslag til tiltak for å legge til rette for at kompetanse kommer tett på barna og elevene. De fleste forslagene gjelder barnehage og barneskole, og noe har vi alt politikk på, men dette er våre nye standpunkt i saken.

 • Elevorganisasjonen stiller seg positiv til en oppfølgingsplikt.
 • Elevorganisasjonen stiller seg positiv til nettbasert veiledning med formål om å gi kunnskap om hvordan lekser kan gis på en god måte.

Visma inSchool - Vedtatt på periodens 3. ordinære landsstyremøte
Visma inSchool er en ny digital plattform for elever, lærere og foreldre, som er under utvikling. Det siste året har plattformen vært brukt på videregående skoler i Akershus, som testfylke. I testperioden har elever opplevd mange problemer med plattformen, og det går ut over en forutsigbar skolehverdag.

 • Elevorganisasjonen stiller seg kritiske til videre utrulling til høsten 2020.
 • Elevorganisasjonen skal aktivt arbeide for å sørge for at elever og elevmedvirkning står sentralt når Visma InSchool skal rulles ut.
 • Elevorganisasjonen stiller seg disponibel til å rådgi og bistå Vigo IKS og Visma med videreutvikling av Visma In School.

Fridays for future - Vedtatt på det 6. ordinære landsstyremøte i perioden 2018-2019.
Ungdomsbevegelsen Fridays for future har engasjert flere hundre tusen elever, og mange har aktivt vært med på skolestreikene. Vi støtter dette engasjementet, og elevers rett til å streike for saker man mener er viktig.

 • Elevorganisasjonen støtter ungdomsengasjementet i forbindelse med Fridays for future.