For tillitsvalgte

Hei du som er tillitsvalgt i Elevorganisasjonen! Her finner du nyttige lenker og informasjon.

Landsstyremøter 2019-2020

Elevorganisasjonen har landsstyremøter minst 5 ganger hver periode. Denne perioden har vi planlagt 6 møter. På disse møtene tas det opp mange saker, og det sendes ut mange saksdokumenter. Her finner du saksliste, saksdokumenter og forslagsskjema for periodens landsstyremøter, samt referater fra de møtene som er ferdig.

OBS: Man må være tillitsvalgt i organisasjonen for å se informasjonen om møtene!

Tid til neste landsstyremøte