Forslag til Elevtinget

Elevorganisasjonen jobber hele tiden for å forbedre skolehverdagen på norske skoler. Vi driver politisk påvirkningsarbeid, skolerer elevråd, arrangerer medlemsmøter og seminarer, og deler ut opptil 30 000 kr til elevråd som vil gjøre noe kult. Alt dette gjør vi fordi elever har bestemt at vi skal gjøre det.

På Elevtinget i mars 2020 skal elver på nytt bestemme hva vi skal mene, hvordan vi skal jobbe, og hva vi skal gjøre. Og DU kan foreslå hva dette skal være!

Elevtinget er landsmøtet til Elevorganisasjonen. På Elevtinget bestemmer over 500 representanter for norske elever hva Elevorganisasjonen skal jobbe med og mene det neste året. Alle som er elev eller lærling på en medlems- skole eller lærlingråd, kan sende inn forslag.

Grunndokumentene

Grunndokumentene våre legger grunnlaget for organisasjonens struktur, arbeid og meninger og prioriteringer. Disse grunndokumentene kan du sende inn forslag til. Gjeldende grunndokumenter finner du her.

Vedtektene: Elevorganisasjonens "grunnlov".
Arbeidsprogram: Det Elevorganisasjonen skal gjøre det neste året.
Politisk måldokument: Oversikt over alt Elevorganisasjonen mener.
Politiske prioriteringer: Noen områder Elevorganisasjonen skal satse ekstra på.

Under kan du sende inn forslag til de forskjellige grunndokumentene.
NB: Fristen for å sende inn forslag til Vedtektene var 17. februar 13.00. Fristen for de andre grunndokumentene går under Elevtinget.

Forberedende komiteer

Grunndokumentene våre er ganske store og omfattende, så for at behandlingen på Elevtinget skal være effektiv, og samtidig god, har vi forberedende komiteer. Les mer om deres arbeid, og hvem som sitter i komiteen her.