Elevtingsforberedende komiteer

En av de største oppgavene Elevtinget har er å vedta nye grunndokumenter for organisasjonen. Disse dokumentene er Vedtektene, Arbeidsprogrammet, Politiske prioriteringer, Politisk måldokument, og hvert tredje år, Treårig hovedsatsing.

Det sier seg selv at om man skulle startet fra scratch med å lage disse hvert år, hadde Elevtinget tatt veldig lang tid, og blitt veldig rotete. Derfor har vi komiteer som i forkant av Elevtinget lager forslag til hvordan de nye grunndokumentene kan være, slik at Elevtinget har et utgangspunkt for debattene sine. Disse komiteene består av personer fra alle deler av organisasjonen, også elever som ikke har tillitsverv.

Ønsker du å komme i kontakt med de forberedende komiteene? Under finner du kontaktinformasjon til hver av komiteene! Ikke nøl med å spørre hvis du lurer på noe.

Ønsker du å sende inn egne forslag til grunndokumentene, sjekk ut denne siden her.

Elevtingsforberedende komiteer

Forberedende komite for Politikk

forbkom.politikk@elev.no

Birk Blekken
Ola Nyhus
Aslak Berntsen Husby
Alva Sunde Gjersøe
Daniel Karlsen
Thelma Hvidsten
Marie Pedersen
Ole Kristian Lona Moa

Forberedende komite for Arbeidsprogram

forbkom.arbeidsprogram@elev.no

Martine Stavå
Sara Houge
Odin Hovland Stahlsberg
Renate Børstad Jakobsen
Aurora Mittun Kvilekval
Julie Matre Stople
Rebeka Eninga
Tobias Dahle

Forberedende komite for Vedtekter

forbkom.vedtekter@elev.no

Kristin Schultz
Sander Marken
Thomas Bjørge Gundersen
Rikke Lien

Christian Aavitsland
Kim-André Stenberg
Sandra Butoyi

Mandat og sammensetning for komiteene