Elevtinget

Atter en gang har norske elever vist at det ikke nytter å drive med skolepolitikk uten at vi har noe vi skulle sagt! Den 2. - 6. mars samlet rundt 600 elever seg for å enes om hvordan morgendagens skole burde se ut. Elevtinget ble atter en gang en suksess!

Elevtinget er vårt landsmøte. Her møtes elevrådsledere fra hele Norge i en uke for å vedta nye grunndokumenter, skrive dagens skolepolitikk, og velge et nytt sentralledd.

Elevtinget på Youtube

Var du på Elevtinget og allerede savner det, eller kunne du ikke komme, og vil se hvordan Norges nest største landsmøte utspillet seg? Her kan du se Elevtinget slik det ble sendt direkte:

Reiseregning

Har du vært på Elevtinget og skal ha reisekostnadene dine dekt? Gå til siden dokumenter, og fyll ut digitalt reiseregningskjema. Husk å legge ved ALLE bilag og kvitteringer.
Fristen for å sende inn reiseregning for årets elevting gikk ut 3. april 2020!

Protokoll og grunndokumenter

Protokollen fra Elevtinget 2020, sammen med nye vedtatte grunndokumenter, kommer til å bli sendt ut til alle medlemskoler/lærlingråd så snart de er ferdigstilt. Her finner du protokollen fra årets elevting. Vedtak fra elevtinget finner du her.

Rykter om Korona på Elevtinget

I og med at Elevtinget ble arrangert rett før koronaviruset slo til for fullt i Norge, har det oppstått rykter om at deltakere på Elevtinget har vært smittet. Vi var i god kontakt med Helsedirektoratet i forkant og under arrangementet, og det er fremdeles ingen grunn til å tro at Elevtinget har vært utsatt for smitte. Du kan lese mer om dette her.

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og er vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Det er fordi at elever og lærlinger som er i utdanning skal ta avgjørelsene. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

På Elevtinget behandles organisasjonens grunndokumenter:
Vedtektene - Reglene for organisasjonen og dens struktur.
Prinsipprogram - Organisasjonens grunnprinsipper innen skolepolitikk (Vedtas hvert tredje år).
Arbeidsprogrammet - Oppgavene forskjellige organer skal gjennomføre i løpet av perioden.
Treårig hovedsatsing - En treårig satsing for å utvikle organisasjonen (Vedtas hvert tredje år).
Politisk måldokument - Alt vi har meninger om i skolen.
Politiske prioriteringer - Politiske satsingsområder. Det vedtas en hvert år som varer i tre år.

På Elevtinget velges prosjekt for Operasjon Dagsverk, og inntjeningssum på dagsverk vedtas. Elevtinget vedtar også medlemskontingent i organisasjonen.