Kartlegging av medlemmer i Elevorganisasjonen

På Elevtinget 2022 skal Elevorganisasjonen få sitt første prinsipprogram. Prinsipprogrammet skal inneholde de overordnede visjonene og prinsippene til organisasjonen, og skal skape en rød tråd i politikken vår. For at vi skal være en samlet organisasjon som skal i samme retning, er det viktig at vi har vedtatt et dokument som sier hva som er verdens beste skole.